Поверителност

За ваше удобство предоставяме превод на тази страница. Този превод е само за информационни цели и окончателната версия на тази страница е английската версия.


Политика за поверителност и защита на личните данни

Дата на влизане в сила: 25 май 2018 г.

ZikVid, Inc. ("нас", "ние" или "наш") управлява https://bigkef.com ("Услугата").


Тази страница съдържа информация по отношение начина на обработване на личните данни, типа лични данни, които се събират, целта на използване на събраните лични данни, достъпа на трети лица до тези данни, мерките за сигурност, които се предприемат по отношение събраните личните данни, както и опциите, които притежавате във връзка с използването на предоставените от Вас лични данни.


Ние използваме вашите данни, за да осигурим и подобрим услугата. С използването на услугата приемате събирането и използването на информацията в съответствие с тези правила. Освен ако в настоящата декларация за поверителност не е определено друго, термините, използвани в настоящата декларация за поверителност, имат същите значения, както в нашите “Общи условия”.


Дефиниции


Услуга

Услугата е уебсайта https://bigkef.com, управляван от ZikVid, Inc.


Лични данни

„Лични данни“ представлява всяка информация, чрез която физическо лице се идентифицира или може да бъде идентифицирано.


Данни за използването

Данните за използването са автоматично събрани данни, генерирани от използването на услугата или от самата инфраструктура на услугата (например продължителността на посещението на страница).


Бисквитки

това е малко количество информация, която уеб сървърът изпраща на уеб браузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра. Вие можете да изберете да изтриете нашите или на трета страна бисквитки чрез опциите на всеки браузър.  

Повече информация за „cookie” можете да намерите на 

http://www.allaboutcookies.org/faqs/cookies.html.


„Администратор“

означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. За целите на настоящата декларация за поверителност ние сме администратор на лични данни.


„Обработващ лични данни“ (или доставчици на услуги)

означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора.

Можем да използваме услугите на различни доставчици на услуги, за да обработваме данните по-ефективно.


„Субект на данни“ (или потребител)

Субекта на данните е всякa личност, която използва нашата услуга и е субект на лични данни.


Събиране и използване на информация

Събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата услуга за вас.


Видове събирани данни


Лични данни

При използването на нашата услуга можем да Ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да бъде използвана за връзка или идентифициране на Вас ("Лични данни"). Информацията за лична идентификация може да включва, но не се ограничава до:


Имейл адрес

Име и фамилия

Телефонен номер

Адрес, държава, провинция, пощенски код, град

Бисквитки и данни за използването


Можем да използваме личните Ви данни, за да се свържем с вас с бюлетини, маркетингови или промоционални материали и друга информация, която може да Ви интересува. Можете да се откажете от получаването на някои или всички от тези съобщения от нас, като следвате връзката за отказване от абонамента или инструкциите, предоставени във всеки е-мейл, който изпращаме.


Данни за използването

Също така може да събираме информация за начина, по който е достъпна и използвана услугата ("Данни за използването"). Тези данни за използването могат да включват информация като адреса на интернет протокола на вашия компютър (например IP адрес), типа на браузъра, версията на браузъра, страниците на нашата услуга, които посещавате, времето и датата на вашето посещение, времето, прекарано на тези страници, идентификатори на устройства и други диагностични данни.


Проследяване на данните "бисквитките"

Използваме "бисквитки" и подобни технологии, за да проследяваме дейността в нашата услуга и да държим определена информация.


"Бисквитките" са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат в браузъра Ви от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Технологиите за проследяване също използват и маркери и скриптове за събиране и проследяване на информация, както и за подобряване и анализ на нашата услуга.


Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички "бисквитки" или да посочи кога е изпратена "бисквитка". Ако обаче не приемате "бисквитки", може да не сте в състояние да използвате някои части от нашата услуга.


Примери за "бисквитки", които използваме:


Бисквитки за сесии. Използваме "бисквитки" на сесия, за да обслужваме нашата услуга.


Предпочитани "бисквитки". Ние използваме "Предпочитани бисквитки", за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.


Бисквитки за сигурност. Използваме "Бисквитки за сигурност" за целите на сигурността.


Рекламни "бисквитки". Рекламните "бисквитки" се използват, за да ви обслужват с реклами, които може да са подходящи за вас и вашите интереси.


Използване на данни


ZikVid, Inc. използва събраните данни за различни цели:


Да предоставяме и поддържаме нашата услуга


Да Ви уведомяваме за промени в нашата услуга


За да Ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата услуга, когато решите да направите това


Да предоставя поддръжка на клиенти


Да събираме анализи или ценна информация, за да можем да подобрим нашата услуга


Да следим използването на нашата услуга


За откриване, предотвратяване и справяне с технически проблеми


Да ви предоставим новини, специални оферти и обща информация за други стоки, услуги и събития, които предлагаме, които са подобни на тези, които вече сте закупили или попитали, освен ако не сте избрали да не получавате такава информация


Правна основа за обработка на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните (GDPR)


Ако сте от Европейското икономическо пространство (ЕИП), ZikVid, Inc. правната основа за събирането и използването на личната информация, описана в настоящата декларация за поверителност, зависи от личните данни, които събираме, и конкретния контекст, в който събираме.


ZikVid, Inc. може да обработва личните Ви данни, защото:


Трябва да сключим договор с вас


Вие ни дадохте разрешение 


Обработката е в законните ни интереси и не е пренебрегвана от вашите права


За обработката на плащанията


Да спазва закона


Запазване на данни


ZikVid, Inc. ще запази вашите лични данни само толкова време, колкото е необходимо за целите, посочени в настоящата декларация за поверителност. Ние ще запазим и използваме вашите лични данни до степента, необходима за спазването на нашите правни задължения (например, ако ние сме длъжни да запазим вашите данни, за да спазваме приложимите закони), да разрешаваме спорове и да прилагаме нашите правни споразумения и политики.


ZikVid, Inc. също ще запази данните за употреба за вътрешни анализи. Данните за използването обикновено се запазват за по-кратък период от време, освен когато тези данни се използват за укрепване на сигурността или за подобряване на функционалността на нашата услуга, или ние сме законово задължени да съхраняваме тези данни за по-дълъг период от време.


Трансфер на данни


Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена към - и поддържана на - компютри, разположени извън вашата държава, провинция, държава или друга правителствена юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези, които са от вашата юрисдикция.


Ако се намирате извън САЩ и изберете да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че прехвърляме данните, включително лични данни, в САЩ и ги обработваме там.


Вашето съгласие за тази декларация за поверителност, последвано от подаването на такава информация, представлява вашето съгласие за този трансфер.


ZikVid, Inc. ще предприеме всички необходими стъпки, за да гарантира, че вашите данни се третират по сигурен начин и в съответствие с тази декларация за поверителност и няма да се извърши прехвърляне на вашите лични данни към организация или страна, освен ако не съществуват адекватни мерки за контрол, сигурността на вашите данни и друга лична информация.


Разкриване на данни


Бизнес сделка

Ако ZikVid, Inc. участва в сливане, придобиване или продажба на активи, вашите лични данни могат да бъдат прехвърлени. Ще изпратим известие, преди Вашите лични данни да бъдат прехвърлени и да станат предмет на различна декларация за поверителност.


Оповестяване за правоприлагане

При определени обстоятелства от ZikVid, Inc. може да се изисква да разкрие вашите лични данни, ако това се изисква от закона или в отговор на валидни искания от страна на публични органи (например съд или правителствена агенция).


Правни изисквания

ZikVid, Inc. може да разкрие вашите лични данни в добросъвестно убеждение, че такова действие е необходимо за:


За да спазвате правно задължение


Сигурноста и защитата на правата или собствеността на ZikVid, Inc.


Да се ​​предотврати или разследват възможни нарушения във връзка със услугата


Да защитава личната безопасност на потребителите на услугата или на обществеността


За да се предпазите от правна отговорност


Сигурност на данните


Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че нито един метод за предаване на данни по интернет, нито методът за електронно съхранение е 100% сигурен. Ние се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, но не можем да гарантираме неговата абсолютна сигурност.


Сигнали "Не проследявай"


Не поддържаме "Не проследявай" ("DNT"). "Не проследявай" е предпочитание, което можете да настроите в уеб браузъра си, за да информирате уебсайтове, които не искате да бъдат проследявани.


Можете да активирате или деактивирате "Не проследявай", като посетите страницата “Предпочитания” или “Настройки” на вашия уеб браузър.


Вашите права за защита на данните съгласно 


Общия регламент за защита на данните (GDPR)


Ако сте местно лице в Европейското икономическо пространство (ЕИП), имате определени права за защита на данните. ZikVid, Inc. се стреми да предприеме разумни стъпки, за да Ви позволи да коригирате, изменяте, изтривате или ограничавате използването на личните данни.


Ако желаете да бъдете информирани какви лични данни имаме за Вас и ако искате да бъдат премахнати от нашите системи, моля свържете се с нас.


При определени обстоятелства имате следните права за защита на данните:


Право на достъп, актуализация или изтриване на информацията, която имаме за вас. Когато е възможно, можете да осъществите достъп, да актуализирате или да поискате изтриване на личните си данни директно в секцията "Настройки на профила". Ако не можете сами да изпълните тези действия, моля, свържете се с нас, за да Ви помогнем.


Право на коригиране. 


Имате право да поправите информацията си, ако тази информация е неточна или непълна.

 

Право на възражение. 


Имате право да възразите срещу обработката на вашите лични данни.


Право на ограничение. 


Имате право да поискате да ограничим обработката на вашата лична информация.


Право на преносимост на данни. 


Имате право да получите копие от информацията, която имаме за вас, в структуриран, машинно четен и често използван формат.


Право на оттегляне на съгласието. 


Освен това имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време, когато ZikVid, Inc. се е позовал на вашето съгласие за обработване на вашата лична информация.


Моля, имайте предвид, че може да Ви помолим да потвърдите самоличността си, преди да отговорите на такива искания.


Имате право да подадете жалба до орган за защита на личните данни относно събирането и използването на вашите лични данни. За повече информация, моля, свържете се с местния орган за защита на данните в Европейското икономическо пространство (ЕИП).


Доставчици на услуги


Можем да използваме компании и физически лица на трети страни, за да улесним нашата услуга ("доставчици на услуги"), да предоставяме услугата от наше име, да извършваме услуги, свързани с услугата, или да ни помага да анализираме как се използва нашата услуга.


Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за да изпълняват тези задачи от наше име и са длъжни да не ги разкриват или използват за други цели.


Анализ

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата услуга.


Google Analytics

Google Analytics е услуга за уеб анализ, предлагана от Google, която проследява и отчита трафика на уебсайта. Google използва събраните данни за проследяване и наблюдение на използването на нашата услуга. Тези данни се споделят с други услуги на Google. Google може да използва събраните данни, за да контекстуализира и персонализира рекламите на собствената си рекламна мрежа.


Можете да се откажете от извършването на активността си в услугата на Google Analytics, като инсталирате добавката за браузър за изключване на Google Analytics. Добавката не позволява JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) да споделя с Google Analytics информация за активността на посещенията.


За повече информация относно практиките на Google за поверителност, моля, посетете уеб страницата на “Правилата за поверителност” на Google: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/


Релкама

Възможно е да използваме доставчици на услуги от трети страни, за да Ви показваме реклами, за да подпомогнем поддържането на нашата услуга.


Бисквитки

Google, като доставчик трета страна, използва "бисквитки", за да показва реклами в нашата услуга. Използваните от Google "бисквитки" на DoubleClick позволяват на нейните партньори да показват реклами на нашите потребители въз основа на посещението им в нашата услуга или други уебсайтове в интернет.


Можете да се откажете от използването на "бисквитката" DoubleClick за рекламиране въз основа на интереси, като посетите уеб страницата "Настройки за реклами на Google": http://www.google.com/ads/preferences/


Поведенчески ремаркетинг

ZikVid, Inc. използва услуги за ремаркетинг, за рекламиране на уеб сайтове на трети страни, след като сте посетили нашата услуга. Ние и нашите доставчици на трети страни използват "бисквитки" за информиране, оптимизиране и показване на реклами въз основа на предишните Ви посещения в нашата услуга.


Google AdWords

Google AdWords услугата за ремаркетинг се предоставя от Google Inc.


Можете да се откажете от Google Анализ за рекламиране и да персонализирате рекламите в рекламната мрежа на Google, като посетите страницата за настройки на рекламите на Google: http://www.google.com/settings/ads


Google също така препоръчва инсталирането на добавката за браузър за изключване на Google Анализ - https://tools.google.com/dlpage/gaoptout - за вашия уеб браузър. Добавката за браузър за изключване на Google Анализ предоставя на посетителите възможността да предотвратяват събирането и използването на данни от Google Анализ.


За повече информация относно практиките на Google за поверителност, моля, посетете уеб страницата на “Правилата за поверителност” на Google: http://www.google.com/intl/bg/policies/privacy/


Facebook

Услугата за ремаркетинг в Facebook се предоставя от Facebook Inc.


Можете да научите повече за рекламирането въз основа на интереси от Facebook, като посетите тази страница: https://www.facebook.com/help/164968693837950


За да се откажете от рекламите въз основа на интереси в Facebook, следвайте тези указания от Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217


Facebook се придържа към принципите за саморегулиране за онлайн поведенческа реклама, създадени от алианса за дигитална реклама. Можете също така да се откажете от Facebook и други участващи компании чрез алианса за дигитална реклама в САЩ http://www.aboutads.info/choices/, алианса за дигитална реклама на Канада в Канада http://youradchoices.ca/ или Европейския алианс за интерактивна дигитална реклама в Европа http://www.youronlinechoices.eu/ или откажете, като използвате настройките на мобилното си устройство.


За повече информация относно практиките за защита на личните данни във Facebook, моля, посетете Facebook Data Policy: https://www.facebook.com/privacy/explanation


Плащания

Можем да предоставяме платени продукти и / или услуги в рамките на Услугата. В този случай ние използваме услуги на трети страни за обработка на плащания.


Няма да съхраняваме или събираме данните от електронни плащания. Тази информация се предоставя директно на нашата трета страна, чието използване на вашата лична информация се регулира от тяхната “Декларация за поверителност”. Тези платежни процесори се придържат към стандартите, определени от PCI-DSS, управлявани от съвета за стандарти за сигурност на PCI, което е съвместно усилие на марки като Visa, Mastercard, American Express и Discover. Изискванията на PCI-DSS помагат да се осигури сигурно боравене с платежната информация.


Услугите за обработка на плащания с които работим, са:


Stripe

Декларацията им за поверителност може да бъде разгледана на адрес https://stripe.com/us/privacy


PayPal или Braintree

Тяхната политика за поверителност може да бъде разгледана на адрес https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full


Връзки към други сайтове

Нашата услуга може да съдържа връзки към други сайтове, които не се експлоатират от нас. Ако кликнете върху връзка на трета страна, ще бъдете пренасочени към сайта на тази трета страна. Настоятелно Ви препоръчваме да прегледате “Декларацията за поверителност” на всеки сайт, който посещавате.


Нямаме контрол и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на сайтовете и услугите на трети страни.


Защита на децата

Нашата услуга не се отнася за никого на възраст под 18 години ("деца").


Ние не събираме съзнателно лична информация от никого на възраст под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че вашите деца ни са предоставили лични данни, моля свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без потвърждение на съгласието на родителите, предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.


Промени в тази политика за поверителност

Можем да обновяваме нашата политика за поверителност от време на време. Ще Ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата “Декларация за поверителност” на тази страница.


Ще Ви уведомим по емейл и / или предупреждение на нашата услуга, преди промените да влязат в сила и да актуализират "датата на влизане в сила" в горната част на тази “Декларация за поверителност”.


Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази политика за поверителност за всички промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.


Свържете се с нас


Ако имате въпроси относно тази Декларация за поверителност, моля свържете се с нас на електронната ни поща: contact@zikvid.com